Kom med i Bispebjerg.dk
Her kan du oprette din forening, netværk, borgergruppe, projekt, institition og lignende.

Udfyld formularen og tryk OPRET nederst på siden.

Du modtager en bekæftigelse pr. e-mail med de indtastede oplysninger, og foreningen bliver synlig, når sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg har godkendt oprettelsen.

Herefter kan du til hver en tid logge ind og rette din profil under menupunktet “Log ind” øverst til højre.

Har du problemer med operettelsen, (ønsker du f. eks. hjælp til at nedskalere dit billede til 100kb), hjælper vi dig gerne. 

Kontakte os på 3814 0260 eller bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk


Velkommen og god fornøjelse!


Du kan invitere andre brugere til din profil som har tilknytning til foreningen. Når de nye brugere er oprettet, vil de kunne logge ind på profilen og med rettigheder til at rette i profiloplysningerne.
OPRET FORENING, INSTITUTION, BESTYRELSE, m.v

Kategori:

Vælg den overkategori, som din forening, institution eller dit projekt tilhører.  

Subkategori

Vælg den underkategori, som din forening, institution eller dit projekt tilhører.  

Logo/Billede:

Adresse:

Vejnavn, husnummer, sal, th/tv/mf.  

Postnummer:

Fire cifre. fx 2400.  

By:

Angiv byen, f.eks. København N  

Telefon:

Otte cifre - f.eks. 3814 0260
Brugerinformation

Navn:

Dit navn  

Status:

 

Vilkår:

Samtykkeerklæring for brugere af Bispebjerg.dk

Adgang til markerede oplysninger
Som bruger vælger du selv, hvilke kontaktoplysninger andre skal have adgang til. De kontaktoplysninger, som du har markeret, vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Det vil sige, at alle vil kunne se dem. Du kan som bruger til enhver tid ændre disse konktaktoplysninger og offentliggørelsen af dem.

Alle konktaktoplysninger, også de ikke-offentliggjorte, vil være tilgængelige for sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg, der vil behandle dem fortroligt. Lokaludvalgets sekretær er dataansvarlig i medfør af persondatalovens § 3, nr. 4.

Formål og aktører
Oplysninger om foreninger og kontaktoplysninger skal bruges af lokaludvalgets sekretariat som værktøj til at få overblik over bydelens aktive og til at skabe målrettet dialog med foreninger og institutioner i høringssager og andre sager af særlig relevans for bydelen. De vil også blive brugt til generelt at skabe overblik over foreningslivet og til eventuelt at finde samarbejdspartnere til Lokaludvalgets projekter. Lokaludvalgets sekretariat vil derfor i nogle sager tage direkte kontakt til brugerne via de oplyste konktaktoplysninger.

Beskedfunktionen
Brugere med login og lokaludvalgets sekretariat vil kunne sende beskeder til andre brugere/konktaktpersoner via det interne beskedsystem. Dette udløser en mail til modtageren, hvo beskeden vil være synlig. Du kan når som helst framelde beskedfunktion til emailadressen.

Brug af login

Ved hjælp af adgangslogin, kan du som bruger oprette og redigere dine og din forenings kontaktoplysninger. Desuden giver login mulighed for at sende en besked, jf. ovenstående,
til andre brugere. Login-funktionen giver dig ikke adgang til at se andre oplysninger om øvrige tilmeldte til databasen, end dem som de øvrige brugere ved markering på tilmeldingsblanketten har accepteret at videregive. Det er dit eget ansvar som bruger at holde oplysninger om din forening eller institution opdateret.

Sletning af oplysninger
Lokaludvalgets sekretariat har som databehandler, jf. Persondatalovens § 3, nr. 5, den overordnede redigeringsret af databasen. Sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg vil opdatere eller slette indhold på hjemmesiden, hvis sekretariatet bliver bekendt med at oplysninger er ukorrekte, f.eks. at en forening ikke længere eksisterer eller, hvis sekretariatet bliver bekendt med upassende eller anstødende sprogbrug.
Efter persondatalovens § 35 stk. 1, har brugeren til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af oplysningerne i databasen.
Brugeren kan endvidere i medfør af persondatalovens § 37, stk. 1, kræve at lokaludvalgets sekretær som dataansvarlig sletter urigtige eller vildledende oplysninger fra databasen.

Upassende og/eller anstødende sprogbrug og misbrug af hjemmesiden f.eks. i form af
videresendelse af spam via beskedfunktionen kan medføre lukning af brugerkonto.

Som bruger opfordres du til at melde det til sekretariatet, hvis du oplever misbrug af hjemmesiden, f.eks. i form af spam i det interne beskedsystem.

Som brugere kan du selv sætte en udløbsdato for foreningen, hvis den ikke længere skal vises på siden.

Dit login er personligt og må ikke benyttes af andre end dig som bruger.
 
INVITER ANDRE BRUGERE

Inviterede Brugere: